(قو سفر) نام این وب سایت جوان است که با امید کمک به گردشگری و همسفر شدن با عاشقان سفر تاسیس شده است. هدف اصلی از ایجاد این سایت، قوی کردن رابطه ی میان انسان ها و سفر بوده و این سایت امیدوارانه به راه خود ادامه می دهد تا به جایگاه خودش برسد و به هدف خود دست یابد.

شخصیت اصلی این سایت، یک پرنده است، پرنده ای زیبا و مهاجر و عاشق سفر!

ما در اینجا همسفر ” قو ” خواهیم شد و قو راهنمای سفر ما خواهد بود و به هر کجا که سفر می کند، ما را با آن دیار، آشنا می سازد. “قو” هرهفته  به مکانی جدید سفر می کند و مارا با خود به پرواز در می آورد.

راهنمایی او، چهار قسمت اصلی دارد که ابتدا با عنوان “کجا سفر کنیم و کجا بریم؟” شروع به توصیف مکان جدیدی برای سفر میکند. سپس در قسمت “چطور بریم؟” قو از نحوه ی رسیدن به آن مکان برای ما می گوید و در “چی بخوریم؟!” از غذای ها آن محل تعریف می کند و در قسمت “چی بخریم؟” از اقتصادی ترین بخش سفر یعنی سوغات و کالا هایی که می توانیم بخریم سخن می گوید!

امیدواریم شما نیز همسفر ما باشید و در این راه به ما کمک کنید.

شما همچنین می توانید مطالب خود را مانند متن و عکس هایتان برای ما ارسال کنید تا با نام خود انتشار پیدا کند.

ایمیل: Kahroba.vt@gmail.com

تماس با من